Annons

Insändare: Äldreomsorg - ”Vi behöver ligga lite före inte som nu långt efter"

Lön i all ära, lön är EN viktig komponent till en tillfredsställd medarbetare. Andra viktiga komponenter är en stabil organisation och ändamålsenliga lokaler för de boende/äldre. Lokaler som även är personalens arbetsmiljö.
Insändare • Publicerad 17 juli 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lönen är bara en del av att ha nöjda medarbetare menar insändarskribenten.
Lönen är bara en del av att ha nöjda medarbetare menar insändarskribenten.Foto: gradyreese

De boende som nu bor på Soldalen, Strömgården och Ekbacka 5 och 6 har inte de mest optimala lokalerna. Att de boende behöver dela toalett med varandra, att golv lappas och lagas och att inomhusklimatet är dåligt sliter på personalen. Det är frustrerande att som personal veta att det ska byggas nytt boende, där de äldre ska få bättre lokaler. Att befintliga boende ska renoveras för bättre standard. (Vilket medför bättre arbetsmiljö för personalen.)

Annons

Dock kommer aldrig projektet igång på grund av ständiga överklaganden. Det är som att springa ett lopp och just innan målgång flyttas hela tiden mållinjen lite längre fram. Energin är på väg att ta slut men man når aldrig målet. Lite av en mardröm.

Borgholms kommun har Sveriges äldsta befolkning och vi behöver hålla en god standard på våra boenden och utöka antalet boendeplatser för att möta de behov som redan finns idag men även möta upp kommande behov. Vi behöver ligga lite före. Inte som nu, långt efter på grund av överklaganden.

Självklart hoppas all vård- och omsorgspersonal på prioriteringar lönemässigt för det arbete de utför. Men saknas andra komponenter som också är viktiga kan lönen vara hur hög som helst, det kommer inte säkra personalförsörjningen i Borgholms kommun i alla fall. En utebliven god psykisk- och fysisk arbetsmiljö kan inte endast kompenseras ekonomiskt.

Maria Steen

specialistsjuksköterska vård av äldre inom Borgholms kommun 
och Framtid Öland

Annons
Annons
Annons
Annons