Annons

Insändare: Åkerboskolan, upphandling och företagsträffar – ständigt aktuella ämnen i Borgholms kommun!

Själva Åkerboskolan i sig har varit en långbänk. Renovera? Bygga nytt? Vi i Framtid Öland förordade renovering för vi hade svårt att se det försvarbara i att bygga en ny skola för minst 100-120 miljoner kronor. För det var vad vi gissade att notan skulle sluta på. Dessutom skulle vi då få en bra mycket mindre skola än vad som fanns för närvarande.
Insändare • Publicerad 30 april 2021 • Uppdaterad 3 maj 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Paviljongerna på Åkerboskolan i Löttorp.
Paviljongerna på Åkerboskolan i Löttorp.Foto: Carin von Post

Majoriteten talade om att vi kunde få en ny skola om 2600 kvm för 50 miljoner kronor. Då började det om. Vi gjorde beräkningar om vad den ytan skulle räcka till om man utgick från de faktiska behov som fanns, inte vad boverket rekommenderat som schablon per elev (funkar kanske i storstäderna där varje kvm, både inne- och utemiljö, kostar multum.) På ett dialogmöte fick vi höra att en ny skola skulle det bli, och till vilket pris som helst. Och så blev det, majoriteten (S, C, V) klubbade igenom en ny skola. Till vilket pris som helst!

Då brann Åkerboskolan upp, eller ner vilket man väljer att säga.

Annons

Nu var valet enkelt för oss alla. Ny skola skulle det bli. Ganska direkt började diskussionerna med försäkringsbolaget, och de är inte klara ännu. Kommunen och försäkringsbolaget tycker inte lika kan man säga.

Efter många och långa turer var grunden till hur skolan skulle se ut klar, det var äntligen dags för upphandling. (Men gymnastiksalen och Åkerbohallen är fortfarande inte med någonstans i planen.) Och hur det gick har ni säkert alla i färskt minne. En entreprenör tilldelades uppdraget, det offentliggjordes och äntligen skulle det vara dags. Vid tilldelningen uppdagades då ett fel. Den “vinnande” entreprenören hade inte lämnat in alla handlingar som efterfrågats. Det var visst ingen viktig handling, men har den efterfrågats så har den.

Tilldelningen skulle gå till nästa entreprenör på listan. Men det var kanske inte är så enkelt, hela upphandlingen måste göras om. På grund av en missad handling som inte var viktigt …

Nu väntar vi med spänning på resultatet och eventuella konsekvenser av den nya upphandlingen. När vi ändå är inne på ämnet upphandling måste vi göra en liten, liten återblick. För flera år sedan bjöd kommunen in till en företagsträff på Folkets hus i Borgholm, temat var upphandlingar. Vi fick lyssna på olika upphandlingsexperter som talade om för oss att det numera finns enklare sätt att göra upphandlingar. Vi fick också till oss att det vare sig var fel eller på något sätt olagligt att ha en dialog med entreprenörer innan själva upphandlingen för att säkerställa att vi bland annat inte ställde galet kostnadsdrivande krav (som inte förbättrade kvalitén). Det var ganska många entreprenörer som tagit sig tid att komma på denna företagsträff och det var en bra dialog där det framkom många förslag som skulle kunna förenkla och förbättra upphandlingsprocesserna i Borgholms kommun. Men har vi överhuvudtaget tagit till oss något av vad som diskuterades denna kväll? Har våra lokala entreprenörer märkt någon skillnad? Har det blivit enklare och bättre?

Så kommer vi då slutligen till det sista, företagsträffar. Vi har haft företagsträffar på Folkets hus, företagssafarin då kommunstyrelsens ledamöter besökt olika näringsidkare i kommunen och så vanliga företagsbesök och/eller telefonsamtal. Vad gör vi med all den information som kommer ut av dessa aktiviteter? Vi vet faktiskt inte, efter flera år har vi inte fått tagit del av vare sig någon utvärdering eller uppföljning. Så man kan fråga sig – är det bara lite bilder på sociala media och en “check-in-the-box” för att eventuellt försöka klättra några pinnhål på näringslivsrankingen? Eller används all denna värdefulla information som samlas in till att på riktigt förbättra näringslivsklimatet? I så fall skulle det vara superintressant för alla oss politiker att få ta del av resultat genom just uppföljning, utvärdering och åtgärder.

Nu ser vi fram mot en ny, fin och ändamålsenlig skola, förenklade upphandlingsregler samt uppföljning och utvärdering av alla företagsbesök och samtal. Snart hörs vi nog om ämnen som ekonomi och budget. Det blir spännande!

Framtid Öland

Torbjörn Johansson, Annette Hemlin

Annons
Annons
Annons
Annons