GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Insändare: 136:an: vad vill vi åstadkomma för pengarna?

I en insändare från Liberalernas ledamot Berne Klysing i Mörbylånga kommun försöker skribenten göra sken av att Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna själva ska ha stått för kommunens yttrande gällande 136an och att det skulle innehålla negativa tongångar som riskerar hela projektet.
Framtiden för 136:an är under debatt.
Framtiden för 136:an är under debatt.
Foto: Malin Edeborg
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Rätt ska vara rätt och i det här fallet är kommunens yttrande beslutat och levererat från en enad kommunstyrelse den 3 november 2020. Här står bland annat att läsa;

”en enad kommunstyrelse i Mörbylånga ställer sig bakom och ser behovet av trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande åtgärder, vi välkomnar satsningar inte minst på säkra gång och cykelvägar. Vi ser även positivt på åtgärder som underlättar kollektivtrafik och ser att detta i kombination med pendlarparkering kan göras men i mindre skala än den föreslagna”.

Noteras ska att Berne Klysing själv tjänstgjorde som ordinarie ledamot vid detta kommunstyrelsemöte och från honom hördes inte ett ord. För att ge extra tyngd åt kommunens yttrande skrevs dokumentet också under utav styrelsens presidium det vill säga Matilda Wärenfalk (S), Anna-Kajsa Arnesson (C) och Henrik Yngvesson (M).

Alltsedan dess har markägare och boende i området hörts av både genom mejl, telefon men också ett flertal insändare i lokaltidningarna. Budskapet är tydligt, huvudproblemen uppstår sommartid och utgörs framförallt av passage Glömminge men också vid på och avfarter båda sidor om bron. Det flaggas också för att teorin med sekunder i sparad restid i verkligheten blir något helt annat då många typer av transporter av långsamtgående karaktär ska samsas i samma körfält utan möjlighet till omkörning vid 2 plus 1 väg. Finns också många uttalanden kring fartkameror och vad som vore bästa placering för sådana trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Markägarna visar på stort engagemang och vilja genom avsättning av sin egna mark för att förbättra både framkomlighet och trafiksäkerhet och har presenterat ett eget förslag för Trafikverket, Region och de båda Ölandskommunerna.

Nu befinner sig processen i stadiet att en så kallad avsiktsförklaring ska undertecknas utav Mörbylånga kommun, men först ska sådant beslut tas av kommunstyrelsen. Här finns olika scenario att ta ställning till om vi som kommun skulle avstå att skriva under, där det allra sämsta såklart vore att inget blir gjort eller alternativt att Trafikverket genomför projektet helt efter sin egna planering. Kommunen har i det här sammanhanget inget veto!

Jag hoppas nu att möjlighet kommer för att samla berörda, engagerade parter i alla instanser till ett fysiskt möte på plats där kompromissernas vindar får utrymme och en lösning kommer till stånd. Jag utgår ifrån att alla ledamöter av kommunstyrelsen tar del utav vad befolkningen tycker och framför sin åsikt när avsiktsförklaringen kommer som ett ärende. Till sist uppmanas både Trafikverket och Region Kalmar län att använda pengarna för 136an på ett sådant klokt sätt att påverkan som projektet medför står i proportion till nyttan.

Anna-Kajsa Arnesson, vice ordf i kommunstyrelsen och gruppledare för Centerpartiet i Mörbylånga.

Läs mer