Heidelbergkoncernen, ansvar och frihet

Heidelbergkoncernen planerar att lägga ned Cementfabriken i Degerhamn, vilket givetvis är djupt tragiskt och till skada för alla människor på Öland. Förhoppningsvis tar koncernen sitt förnuft till fånga och fortsätter driva denna väl fungerande fabrik. Meddelandet om avveckling av Cementfabriken väcker dessutom några tankar om ansvar och frihet.
Publicerad 15 november 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Ta ansvar gentemot människor, lokalbefolkning och landskap, ompröva beslutet att lägga ned Cementa i Degerhamn”, anser Walle Dickson.
”Ta ansvar gentemot människor, lokalbefolkning och landskap, ompröva beslutet att lägga ned Cementa i Degerhamn”, anser Walle Dickson.Foto: Arkiv

Ansvar är i grunden ett gott ord. Ansvar handlar om hur vi svarar an på varandra och olika situationer och sammanhang. I samhället talas mycket om personliga ansvar och oftast i en tyngande mening, ett i det närmaste skuldtyngt ansvar. Varför talar vi så lite om företag och koncerners ansvar? Heidelbergkoncernen har köpt ett cementföretag som drivits sedan 1880 – talet i Degerhamn. Flera tusen människor har bidragit med stora delar av sina liv så att företaget kunnat fungera och dessutom skapat vinstpengar till ägarna. Ännu idag är det många människor ger av sina liv till detta företag, som ser till att det fungerar. Koncernen har ett ansvar gentemot alla dessa människor och dessutom gentemot alla andra som drabbas indirekt.

Det öländska landskapet med sin goda kalkstenskvalitet har företaget fått sig till del och kunnat skapa utmärkt cement och vinster utifrån. Detta har Öland bjudit på. Därmed har Heidelberg- koncernen ett ansvar gentemot Öland och oss människor som lever här.

Så var det då friheten. Vad har allt detta med friheten att göra? Jo, när vi talar om personligt ansvar ska vi också tala om personlig frihet. Den mest grundläggande friheten är den mänskliga friheten, friheten att bestämma över våra liv och därmed över våra arbeten. Vem frågar vad de anställda i fabriken önskar? Vill de driva fabriken vidare? Ska vi tala om någon anständig frihet så borde vi ha regler i samhället som underlättar för anställda att driva verksamheter vidare när ägarna inte längre tror på verksamheten. De anställda bör ha rätt att ta över och söka andra intressenter som vill satsa på cementfabriken i Degerhamn.

Vi hade ett parallellfall när den väl fungerande sockerfabriken i Mörbylånga lades ned på 90 – talet. Där utvecklade man bland annat demokratiska arbetsformer, liksom Cementa idag utvecklar miljöarbetet i en lika fullt fungerande fabrik. Fabriker som fungerar väl och som går runt ekonomiskt ska inte läggas ned utan utvecklas. Ta ansvar gentemot människor, lokalbefolkning och landskap, ompröva beslutet att lägga ned Cementa i Degerhamn.

Walle Dickson, Öland