Annons

Grannar: ”Det finns bättre platser för en skatepark!”

Det är med stor förvåning vi läser i Ölandsbladet den 28/11 att planerna på en ”Skate-park” i Södra Parken i Borgholm numera inte är planerade längre, utan beslutade.
Borgholm • Publicerad 7 december 2019 • Uppdaterad 9 december 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Grannar är inte positiva till den planerade skateparken i Borgholm.
Grannar är inte positiva till den planerade skateparken i Borgholm.

Den omedelbara reaktionen blir en stor irritation över att vi som är närboende till den beslutade anläggningen inte fått någon som helst information. Med hänsyn till den stora påverkan detta kommer att få på vår boendemiljö är det minsta man kan begära att berörda fastighetsägare och övriga närboende kallas till ett informations- och samrådsmöte.

Vi som bor runt Södra Parken kräver ett möte i ärendet.

Annons

Våra frågeställningar är följande;

Hur ser riskerna för störningar som drabbar närboende ut?

Bullret från anläggningen är ett av de större bekymren. Detta visade sig i Hässelby (Stockholm) där en kommunal anläggning av motsvarande karaktär fått rivas då man missat göra en bullerutredning i samband med byggnationen. Alla vet hur det låter när träbitar faller i betong; Det låter mycket och i det här fallet ideligen återkommande. Rop och skrik bidrar också till bullerproblematiken.

Frågan kring när på dygnet anläggningen ska vara tillgänglig för besökare är också central.

Om anläggningen kommer att vara öppen dygnet runt finns uppenbara risker att det blir en plats för aktiviteter som inte har med skateboarding att göra. Hur påverkar detta tryggheten för oss som bor i närområdet och de som promenerar genom parken? Har man verkligen inhämtat Polisens kunskap om detta projekt?

Borgholm har under en rad år genomgått en upprustning av den offentliga miljön som dessförinnan varit försakad under många år. Det har genomförts många positiva projekt som till exempel upprustningen av Storgatan, Vedkajen, Sjötorget, Societetsbryggan med mera och nu i år lekplatsen med skeppet samt upprustning av yttre hamnen och padeltennisen på Kapelludden som några exempel. Att då placera den här typen av anläggning i form av en betongbunker i en mark i entrén till de centrala delarna är fel tänkt.

Grönt gräs och grön miljö får stryka på foten för grå betong!

Netto byter inom en snar framtid skepnad till COOP. Har de nya ägarna blivit tillfrågade hur de ser på den här typen av anläggning, eller hur deras P-plats kan bli involverad i detta?

Nyttan i förhållande till prislappen. Beslut skall bygga på kunskap. Vi undrar hur och vilken kunskap som ligger till grund för detta beslut. Finns det underlag som visar om skateboarding har många utövare i Borgholm och om det är en aktivitet som växer i samhället. Prislappen är hög och det gäller ju att det finns utövare som använder anläggningen, annars har pengarna gått förlorade.

Satsningar på aktiviteter som främjar att barn och ungdomar rör på sig är av godo och om sådant beslutsunderlag finns är det en riktig satsning.

Annons

Placeringen däremot är felaktig och ett stort misstag.

Borgholms kommun; Bjud in till möte där frågorna kan diskuteras och frågetecken rätas ut!

Grannar

Annons
Annons
Annons
Annons