Insändare: ”För Mörbylånga kommun framåt!”

Ett drygt år har gått sedan valet. Centerpartiet gjorde stora framgångar i Mörbylånga kommun och vi är stolta och ödmjuka inför våra väljares förtroende. Så här, ett år in i mandatperioden vill vi passa på att berätta om en del av vad som åstadkommits.
Publicerad 3 oktober 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att Mörbylånga kommun tagit över driften av Eketorps borg lyfts fram som en viktig sak under året som gått efter valet.
Att Mörbylånga kommun tagit över driften av Eketorps borg lyfts fram som en viktig sak under året som gått efter valet.Foto: Arkiv

Kraftsamling Sydöland för att stimulera och driva utveckling i södra kommunen efter den stora neddragningen på Cementa. Det har bidragit till stark lokal mobilisering, start av planarbete i Grönhögen för att erbjuda attraktivt boende och inventering av vad hamnarna kan bidra med till den lokala utvecklingen.

Grundlig undersökning av behoven hos kommunens näringsliv för att ge de allra bästa förutsättningar att verka här.

Övertagande och finansiering av driften av Eketorps Borg, vilket blev en stor framgång!

Startat planeringen för upprustning av Skansenskolan så att ombyggnation kan startas 2021.

Föreslagit till Ölands kommunalförbund att brandstationen i Mörbylånga ska få nybyggda lokaler.

Arbete med planprogram för den framtida utbyggnaden av Mörbylånga tätort/köping - inklusive hamnen och kvarteret Matrosen.

Fastställt planprogram och grönstrukturplan som möjliggör utbyggnad av bostäder, verksamheter och gemensamhetsytor i Färjestaden.

Fastställt en nödvattenplan för att stå bättre rustade att klara av ett större avbrott av vattenförsörjningen.

Invigt nya vattenverket i Mörbylånga och vatten- och avloppsanläggningar i Södra Möckleby. Det nya vattenverket tryggar vårt behov av friskt dricksvatten till befintliga konsumenter men även till dem vi bygger ut distributionssätten till i kommunens östra delar.

I söndags avslutade vi i Centerpartiet vår partistämma. Där la vi grunden för den politik och inriktning vi kommer driva framöver - med olika styrka beroende på hur aktuella frågorna är hos oss. Det kallar vi närodlad politik.

Vi kommer att finnas på plats på Algutsrums marknad den 4 oktober. Välkommen att prata med oss om Mörbylånga kommuns utveckling. För Mörbylånga kommun framåt!

Anna-Kajsa Arnesson (C)

Johan Åhlund (C)

Monika Löfvin Rosén (C)

Kjell Magnusson (C)

Lena Petersén (C)

Hans Sabelström (C)

Johan Sigvardsson (C)

Gunilla Karlsson (C)

Per-Olov Johansson (C)