Kent Ingvarsson: "Taket i stort behov av renovering”

Insändare Artikeln publicerades
Kent Ingvarsson (M).
Foto: Arkiv
Kent Ingvarsson (M).

Jag har under många år vid styrelsemöten med MBAB/MFAB påtalat bristerna av underhåll i det kommunala fastighetsbeståndet. Inte minst när det gäller Ladan och Eken.

Pensionärsorganisationerna PRO och SPF bedrev tidigare verksamheter i Ladan. När så kommunen behövda lokalerna för annan verksamhet blev PRO och SPF mer eller mindre hemlösa. Då den gamla skolan Eken stod tom lyftes frågan om inte den kunde få användas för pensionärerna. Vi jobbade då fram ett avtal som sa att skötsel av lokalerna kunde pensionärerna klara själva med hjälp av material från kommunen. Nu visar det sig att taket på byggnaden är i stort behov av renovering. Jag lämnade därför in en motion om en kostnadsberäkning och avsättning av medel för reparation av taket. Att avstå underhållet skapar stora risker för att taket börja läcka. Detta vore förödande för de verksamheter som PRO och SPF bedriver.

I en artikel ”Välfärden, hur ska den gå ihop?” i ”Senioren” skriven av Peter Sikström kan man läsa följande.

Vad kan organisationer som PRO och SPF bidraga med?

”Den absolut största frågan är äldres ofrivilliga ensamhet. Här behöver samhället avlastning.

Hur menar du då?

Det är den stora grupp seniorer som är ensamma, som också i förlängningen belastar sjukvården och samhället med ensamhetsrelaterade åkommor. Ju fler som bidrar med att avhjälpa och stödja ideellt desto mer av gemensamma resurser blir då kvar till vård och omsorg till de som är i störst behov.

Hälften av samtalen till SOS Alarm är ensamrelaterade. Kan vi i civilsamhället hjälpa till att avlasta så kan också SOS Alarm ägna mer resurser till de verkligt viktiga och kritiska fallen. Både tidigare och nuvarande regeringar har varit bra på att se att organisationerna har en roll att spela. Men det skulle behövas mycket mer. Ska vi klara av den demokratiska utmaningen, både när det gäller unga och gamla, måste civilsamhället och det offentliga gå hand i hand. Samarbetet borde byggas ut kraftigt. Min uppfattning är att de verksamheter som PRO och SPF bedriver på Eken. Frigör mer resurser för de kommunala verksamheterna och därmed också ger en avlastning på en hårt ansträngd ekonomi. Så vad är kostnaden för en renovering av taket? Att få en kostnadsberäkning för renovering av taket borde inte ta någon längre tid. Min vädjan/uppmaning till dagens majoritet är att omgående beställa en kostnadsberäkning och planera för en renovering av taket. Investeringen kommer att finansiera sig själv, även om man inte vill tillstå det. Har man beslutsångest? Då är det naturligtvis mycket lättare att hänvisa till kommande utredningar i ett icke tidsbegränsat och ospecificerat utredningsuppdrag.

Kent Ingvarsson (M)