E22 har högsta prioritet

Insändare • Publicerad 14 mars 2009

Anders Norman och Peter Westher skriver i en debattartikel om satsningar som är nödvändiga under lågkonjunkturen. Bland de åtgärder som föreslås tas E22:an upp och att ansvaret för att skaffa fram medel för projektering ligger på regionförbundet.

När det gäller länets satsningar inom transportinfrastruktur har E22 högsta prioritet. Regionförbundet i Kalmar län arbetar för närvarande intensivt med den kommande regionala planen för transportinfrastrukturen för åren 2010-2021. I det arbetat samarbetar vi med länets kommuner, våra fyra grannlän samt med Vägverket och Banverket. Till sommaren ska en preliminär version vara klar. Den skickas ut på en bred remissrunda fram till mitten av september.

Den gemensamma utgångspunkten är ett antal viktiga stråk. Där är stråket längs Östersjökusten, det vill säga i huvudsak E22, ett av de allra högst prioriterade i vårt län.

Den 30 september 2008 överlämnades en regional systemanalys till regeringen av de fem sydostlänen. Där lyfter vi särskilt fram E22. I analysen poängterar vi bland annat att vägen intar en särställning för hela östra Götaland och att den har en starkt sammanhållande funktion för utvecklingen i sydöstra Sverige. Analysen pekar även på att kapacitetsbristerna är besvärande genom Östergötland, Småland, Blekinge och Skåne och att målet för den nu pågående åtgärdsplaneringen ska vara att E22 i hela sin längd ska ha en standard som medger säker 110-väg.

E22 är dock en nationell väg där framförallt Vägverket råder över planeringen och medlen. Regionförbundet och Vägverket i regionen har ett gott samarbete där vi i huvudsak är överens om behoven och vilka åtgärder som behöver göras under den kommande planeringsperioden.

Det som är nytt för denna planeringsperiod är att regeringen betonar medfinansiering som en viktig del av genomförandet av infrastrukturåtgärder. Trafikverken ska som en permanent åtgärd pröva möjligheterna till medfinansiering från olika intressenter. Dessa intressenter kan vara såväl offentliga som privata. Regionförbundet för nu diskussioner om att bli ett försökslän där möjligheten till medfinansiering från företag, kommuner och regionala organ ska prövas mot de framförda behoven.

Vi ser fram mot framtida diskussioner med länets näringsliv!

Leif Larsson, ordförande

regionförbundet

Eddie Forsman, vice

ordförande regionförbundet

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.