Dumt av KLT men lätt att förbättra

Insändare Artikeln publicerades
”Denna förändring drabbar främst yngre körkortslösa eller äldre billösa, det vill säga precis dem som KLT bör ge service åt”, skriver insändarskribenterna.
Foto: Arkiv
”Denna förändring drabbar främst yngre körkortslösa eller äldre billösa, det vill säga precis dem som KLT bör ge service åt”, skriver insändarskribenterna.

Strax före midsommar hände det – bussen slutade komma. Vi som bor längs Enerumsvägen söder om Byxelkrok blev helt plötsligt strandsatta av KLT.

Från rondellen vid Böda Sand finns två vägar till Byxelkrok. Den ena går via Torp, medan den andra, Enerumsvägen, går via Stora Mossen, Hunderum och Enerum. Tidigare har bussarna främst gått Enerumsvägen, om än ibland på 136an. Men från mitten av juni är det bara väg 136 som gäller. Vi som bor i byarna längs Enerumsvägen eller där omkring (t ex vid Tokenäs, Enerums stugby eller Haget) har förlorat vår sen decennier välfungerande kommunikation med omvärlden.

Denna förändring drabbar främst yngre körkortslösa eller äldre billösa, det vill säga precis dem som KLT bör ge service åt, och såväl fastboende som sommarölänningar. Barn och ungdomar behöver kollektivtrafiken för att nå kompisar och aktiviteter. Äldre behöver ta sig till affären i Byxelkrok eller vårdcentralen i Löttorp, utan att ständigt be grannarna om transporthjälp. Under sommaren vill en del kunna ta sig till och från sommarstugan utan att alltid köra bil. Många turister och gäster vill kunna nå kusten och byarna söder om Byxelkrok.

Men kan man inte utnyttja närtrafiken då? Förbeställa taxi mellan Löttorp och slutdestinationen längs Enerumsvägen? Nej – denna lösning fungerar inte eftersom dessa turer är få och dåligt anpassade till busstidtabellen. Som situationen är nu är det helt omöjligt att resa på för- eller eftermiddagen från Skåne, Göteborgs- eller Stockholmsområdet och via tåg, buss och närtrafik komma till Mossen, Hunderum eller Enerum. Alternativet blir dyra taxiresor – eller inga besök alls.

Vi har hört att det förts fram ekonomiska och miljömässiga argument för att ändra KLTs körplaner. Men inga av dessa gäller här. Tvärtom. Vägen via Torp är längre och besvärligare, vilket visas av att tomma bussar oftast tar Enerumsvägen när de skall till eller från Byxelkrok. Det nya systemet tvingar dessutom fler människor att utnyttja bilkörande. Underlaget för av- och påstigande kan inte heller motivera varför alla turer skall trafikera den ena snarare än den andra vägen.

Uppenbart har ändringen av linjedragningen gjorts utan kunskap om de lokala förhållandena, men gynnsamt nog är den orimliga situationen lätt att åtgärda. Utan några extra kostnader eller besvär för KLT. Besluta bara att genast låta bussarna till och från Byxelkrok alternera mellan 136an och Enerumsvägen, och återställ hållplatserna. Samt anpassa närtrafiktiderna till och från Löttorp. Det är på så vis vi får hela Öland att leva!

Boel Berner och Bengt Olle Bengtsson, Enerums gamla bygata 21

Fotnot: En version av denna insändare kommer att skickas till KLT. Med kort varsel har mer än femtio personer ställt sig bakom brevet, varav fler än trettio är lokalt boende. Alla drabbade uppmanas kontakta oss eller framföra sina synpunkter till KLT direkt.