Du får vänta – fröken måste bara packa upp all mat först

Förskolans uppdrag? Vi utbildar och undervisar och lägger grunden för livslångt lärande hos våra barn.
Publicerad 3 mars 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vad är viktigast: att ta hand om mjölken eller barnen. Det undrar en förskollärare.
Vad är viktigast: att ta hand om mjölken eller barnen. Det undrar en förskollärare.Foto: Patric Söderström

Fast inte i Borgholms kommun, där beställer högskoleutbildad personal och tar emot matbeställningar och leveranser.

Från och med 1 mars så ska vi, trots att vi på min förskola har ett stort skolkök med fantastisk personal beställa, ta emot, hantera och förvara matvaror. Två av nio i personalen har fått gå en utbildning på 3 timmar där man lärt sig systemet, det visar sig sedan att det endast är dessa två som har behörighet till att utföra dessa extra arbetsuppgifter.

Detta kan såklart låta som en bagatell men faktum är att det är en omständig process från beställning till leverans som dessutom varje gång måste godkännas av våra chefer vilket i sin tur gör att de också får en ännu mer belastad arbetssituation.

Detta kommer ta ofantligt mycket tid från barngruppen. Sanningen är att vi inom förskolan redan har en pressad arbetsmiljö där vi redan nu har svårt att tillgodose varje enskild individs behov som det står i läroplanen. Den lilla planeringstid jag har som ska gå till att planera, reflektera, utvärdera, dokumentera, förbereda inför utvecklingssamtal med mera förmodligen kommer att försvinna tack vare detta. Vad gör det med kvalitén på förskolorna på lång sikt?

Borgholms kommun har stor brist på utbildade förskollärare, att slösa den lilla kompetens som faktiskt finns är otroligt ledsamt. Jag har inte gått 3,5 år på universitet för att hantera mat som vi dessutom inte kan förvara korrekt.

Vi har ingen frys, våra kök är inte utformade till att hantera dessa mängder livsmedel i. Jag ställer mig tveksam till att köken ens är godkända att hantera mat i. Vem ska kontrollera alla kök i kommunen?

Vad gör man när man står med en hel barngrupp, en i personalen är sjuk och en leverans kommer? Ska mejerivarorna stå kvar och vänta? Ska barnen vänta?

Vad händer när jag är sjuk och ingen annan kan hantera matbeställningarna? Ska jag göra detta hemifrån så inte barnen på mitt jobb riskerar att bli utan mat?

Detta är skamligt! De vi ska satsa mest på, barnen är de som kommer att drabbas hårdast.

Detta kommer även börja gälla inom äldreomsorgen. Ska ”Greta” behöva vänta ännu längre på hjälp? Ska jag behöva be barnen på mitt jobb att vänta medan jag hanterar matvaror? Då undrar jag vilken undervisning barnen i Borgholms kommun kommer få.

Hälsningar arg förskollärare