De äldre är nöjda med äldreomsorgen i Mörbylånga kommun

Nöjdheten bland de äldre kring äldreomsorgen i Mörbylånga kommun ligger återigen på topp. Det slår Socialstyrelsens nationella undersökning "vad tycker äldre om äldreomsorgen?" fast. Att kommunens värdegrund ”människan i fokus” låtits genomsyra arbetet framgår tydligt.