Insändare: ”Orimlig busslinje mellan Böda och Byxelkrok”

Insändare Artikeln publicerades
”Vi ser fram emot en förändrad linjedragning i sommartabellen 2020”.
Foto: Arkiv
”Vi ser fram emot en förändrad linjedragning i sommartabellen 2020”.

Slutreplik till KLT: Tack Karl-Johan Bodell för att du i Ölandsbladet den 24 augusti svarat oss alla som klagar över den nyligt införda orimliga linjedragningen mellan Böda och Byxelkrok.

Du skriver att KLT skall följa Trafikförsörjningsprogrammet, och det håller vi med om. Programmet har som riktlinjer:

En trafik för alla

Hela resan från dörr till dörr

Bäst för flest

Tänk tåg – kör buss

Kunden framför allt

Det är självklart inte lätt att uppfylla allt detta inom en snäv ekonomisk ram, i synnerhet när det gäller ett område som är så vinterglest befolkad och så rikt på sommarbesökare som nordligaste Öland. Men detta förklarar inte varför man låter bussarna till och från Byxelkrok uteslutande trafikera den väg som har minst resandeunderlag, dvs. 136an. I synnerhet som de kunniga chaufförerna väljer att köra sina tomma bussar till och från Byxelkrok längs det andra alternativet, Enerumsvägen, och därmed visar att detta alternativ är enklast och bäst. Där bussarna kör kan de också stanna. I synnerhet som det finns ett underlag av resande där.

Vi ser fram emot en förändrad linjedragning i sommartabellen 2020 där båda vägarna till och från Byxelkrok trafikeras. Därmed skulle KLT bevisa att man på ett servicevänligt men ändå ekonomiskt försvarbart sätt sätter ”Kunden framför allt” och arbetar för att göra ”Bäst för flest”.

Boel Berner och Bengt Olle Bengtsson

Enerums gamla bygata 21