Chansa inte – rösta nej den 26 maj

Insändare Artikeln publicerades
Insändarskribenterna vill även i fortsättningen ha två kommuner på Öland.
Insändarskribenterna vill även i fortsättningen ha två kommuner på Öland.

Alla som badar vet att man inte ska dyka i vattnet om man inte vet hur det ser ut under ytan.

Men det är precis vad de som propagerar för en kommunsammanslagning på Öland bildligt talat föreslår.

Nu har vi fått den broschyr som medborgarna i Borgholm och Mörbylånga kommuner ska grunda sitt ställningstagande i folkomröstningen på. Och det visar sig att vi inte får information om någonting konkret om hur den nya kommunen ska styras annat än att antalet politiker ska minska till 49 för att spara pengar. Den inledande motiveringen från ja-sidan är att vi ska skapa en kommun ”för att vi vill och vi kan”.

Det tycker inte vi är tillräckligt som motivering för ett beslut som kommer att forma framtiden för 25 000 medborgare på Öland. Alla inser att det kommer att kosta skattepengar och resurser att utreda hur två så olika kommunala organisationer som Borgholms och Mörbylångas ska kunna läggas samman till en ny gemensam. Men hur mycket det kommer att kosta har ingen räknat ut.

Däremot vet vi att det blir inga besparingar på sikt. Den ekonomiskt tunga verksamheten inom förskolan, skolan och äldreomsorgen går inte att rationalisera utan allvarliga kvalitetsbrister.

Man redovisar inte heller var kommunen ska få sitt nya centrum eller vilka konsekvenser det får för varje ort.

Vi som bor i Borgholm undrar vad som kommer att hända med våra butiker och restauranger om 200 kommunanställda får sin arbetsplats flyttad och slutar att äta lunch och handla.

Det ska bli lättare att rekrytera tjänstemän till en större kommun heter det utan att det finns några som helst belägg för att det blir lättare för större kommuner.

Vi har lyckats bra hittills. Vi uppskattar våra kompetenta, ambitiösa och lojala medarbetare som gör ett bra arbete varje dag.

I den broschyr som nu distribueras saknas det konkreta förslag om hur det blir att leva i den nya kommunen. Motiveringar som att vi kan bygga en ny och effektivare organisation underbyggs inte med information om vad det skulle innebära för de boende i Borgholms tätort eller byarna på landsbygden.

Och hur ska den demokratiska organisationen se ut? Vad händer med medborgarnas möjligheter att påverka den kommunala vardagen. Kommer fritidspolitikerna att få mindre att säga till om när vi får fler kommunalråd och tjänstemän på längre avstånd från de som bor i byarna på glesbygden?

Vi tycker också att man underskattar den process som startar vid en sammanslagning. Det faktum att två små kommuner blir en ny liten kommun kommer inte att innebära consensus i alla frågor, utan vi kommer att ha ett antal frågor som delar oss. När vi med stor möda landat dess frågor kommer vi att konstatera att vi bildat en ny liten kommun med samma utmaningar som vi hade tidigare. Mycket skrik ock lite ull, sa bonden som klippte grisen.

Vi skulle kunna räkna upp många fler frågor som vi inte får svar på för att kunna ta ställning till förslaget att bilda en kommun på Öland.

En röst för en ny liten kommun på Öland är helt enkelt med dagens underlag ett högriskprojekt för den som vill slå vakt om välfärd och trygghet i vardagen.

Vi är gemensamt övertygade om att inte köpa grisen i säcken.

Frågan om en kommun är för oss ölänningar för viktig att besluta utan ett ordentligt underlag.

Därför röstar vi nej den 26 maj.

Joel Schäfer (S)

Eva Wahlgren (C)

Magnus Ståhl (S)

Benny Wennberg (C)

Jeanette Sandström (S)

Tomas Zander (C)

Cecilia Ahlström (S)

Stig Bertilsson (C)

Marie-Helen Ståhl (S)

Torbjörn Jerlerup (S)

Jennie Engstrand (S)

Sune Axelsson (S)

Bengt-Owe Birgersson (S)

Kaj Axelsson (S)