Annons

Bra rutet Herr redaktör!

I Ölandsbladet den 8 juni tar redaktör Boström till orda om långbänken öl- och vinproduktion och försäljning på Öland.
Insändare • Publicerad 12 juni 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Rätt sida bron, nytt öl från Skedemosse.
Rätt sida bron, nytt öl från Skedemosse.Foto: Pressbild

Som före detta socialnämndsordförande i Kalmar och som före detta chef för Karlstads campingplats Skutberget, tror jag mig ha en viss kunskap i de frågor som detta ärende berör.

Som mångårig sommarölänning delar jag Boströms uppfattning och hans irritation över ärendets långbänk.

Annons

Så fort produktion och försäljning av alkoholhaltiga drycker kommer upp på dagordningen står nykterhetspolitiska perspektiv alltid i centrum i vårt land.

Omtanken om missbrukare och riskgrupper har hög prioritet i beslutsprocessen.

Kvar lever här helt inadekvata bevekelsegrunder i debatten.

Låt vara att systembolaget inte har söndagsöppet men de facto finns det numera en uppsjö av nya möjligheter för brukare, missbrukare och riskgrupper att införskaffa sina kvantum satis.

För det agrara landskapet Öland är en fortsatt utveckling av turistnäringen av central betydelse. Produktion av öl och vin för försäljning på Öland anses av många bedömare både en angelägen och möjlig satsning.

Det evinnerliga förhalandet av denna fråga är genant för de flesta politiska partierna även på Riksdagens länsbänk.

Jag anser nu tiden vara inne för det driftiga kommunalrådet Corkovic och andra ledande partirepresentanter på Öland att sätta blåslampan i akterstycket på alla länets representanter på länsbänken. Framgångsrik turistnäring på Öland är viktig för hela kalmarsundsområdet. Som kalmarbo delar jag Boströms omsorg om öns fortsatta utveckling.

Bengt Nordlöw, Kalmar

Annons
Annons
Annons
Annons