Annons

Biologisk mångfald i Slottsskogen

För några veckor sedan presenterade FN:s expertpanel för biologisk mångfald en rapport som bekräftar att vi befinner oss i en ny massutrotning av arter. Forskarna slår fast att utrotningen av växt- och djurarter sker i en snabbare takt än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Trenden i Sverige följer samma mönster som globalt. Om vi inte löser situationen riskerar upp till en miljon arter att försvinna, många redan inom det närmaste årtiondet.
Publicerad 9 juni 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Med den nya skötselplanen kommer skogsduvan, hackspetten, nordfladdermusen, den svarta guldbaggen, molnfläcksbaggen, svaveltickan och många andra arter att få ännu bättre livsvillkor och skyddas från utrotning”, skriver Karin Bergman..
”Med den nya skötselplanen kommer skogsduvan, hackspetten, nordfladdermusen, den svarta guldbaggen, molnfläcksbaggen, svaveltickan och många andra arter att få ännu bättre livsvillkor och skyddas från utrotning”, skriver Karin Bergman..

Inom kort fattar Länsstyrelsen beslut om ny skötselplan för naturreservatet i Slottsskogen. Åtgärderna i den kommer att gynna den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna - de resurser vi är beroende av för vår överlevnad.

Förslaget till beslut remitterades till berörda aktörer och vi fick många värdefulla synpunkter som vi tog till oss. Bland annat att utföra fler åtgärder i branten nedanför slottet. Här har vi under vårvintern fällt eller kapat flera träd och säkrat liggande stockar. Vi kommer också att bevara slutna krontak och blommande vägrenar längs stigarna och göra skogsbetesområdet så tillgängligt som möjligt.

Annons

Den 3 april bjöd vi in till möte i Folkets hus i Borgholm för att informera om den nya planen och att också få höra allmänhetens synpunkter. Det var mycket värdefullt, och det blev tydligt för oss att det som berör mest är högstubbarna och stockarna i slottsbranten. Efter mötet har vi fått ytterligare synpunkter och de är mycket varierande.

Några är nöjda med det som gjorts, kan se hur naturen börjar läka alla sår med en ny spirande grönska och har förståelse för allt som bor i de döda träden. Andra tycker fortfarande att det ser hemskt ut och vill ha bort all död ved, och i synnerhet högstubbarna. Vi kommer inte att kunna göra alla nöjda, men vi kommer att städa lite ytterligare i branten i höst. Och framförallt kommer vi att informera tydligt om almsjukan och varför vi lämnar död ved.

När det gäller almsjukan som dödat alla almar i branten så är det en svampsjukdom som det inte finns någon bot mot och som inte förhindras av att stubbarna tas bort. Den kommer sannolikt att drabba också kvarvarande almar i Slottsskogen. Men fläder, hagtorn och hassel har redan börjat spira. Och stubbarna som står kvar och ligger på marken är fulla av liv. De är hem för svampar, skalbaggar, fladdermöss och fåglar.

Med den nya skötselplanen kommer skogsduvan, hackspetten, nordfladdermusen, den svarta guldbaggen, molnfläcksbaggen, svaveltickan och många andra arter att få ännu bättre livsvillkor och skyddas från utrotning. Och Slottsskogen kommer också i fortsättningen att vara ett paradis för alla Borgholmsbor, ölänningar och besökare.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller synpunkter på skötseln.

Karin Bergman, landsbygdsdirektör Länsstyrelsen Kalmar

Annons
Annons
Annons
Annons