Beträffande idrottshallar på norra Öland i allmänhet och lilla hallen i Löttorp i synnerhet

Det pågår en långdragen process i Borgholms Kommun, nämligen Åkerboskolans renovering kontra nybyggnation. Politikerna har fyra så kallade inriktningsbeslut att ta ställning till. Vissa av inriktningsbesluten innebär att man tänker riva lilla hallen, det vill säga gymnastiksalen som tillhör Åkerboskolan. Detta är enligt oss, och många med oss, ett helt galet beslut. Låt oss förklara hur vi menar:
Publicerad 6 maj 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenterna vill ha kvar gymnastiksalen som tillhör Åkerboskolan.
Insändarskribenterna vill ha kvar gymnastiksalen som tillhör Åkerboskolan.Foto: Carin von Post

För det första finns det från Köpingsvik och norrut endast två idrottshallar. Dessa är belägna i Löttorp. Det är Åkerbohallen och lilla hallen. I dessa två hallar bedrivs det föreningsverksamhet eftermiddagar och kvällar så gott som alla dagar i veckan. Sporter som bedrivs är fotboll, innebandy, golf, tennis och badminton. Dessa sporter kräver en fullstor idrottshall. Samtidigt som dessa aktiviteter är igång pågår i lilla hallen barngymnastik, cirkelfys, friidrott, coreträning, boxning, hoppfri gympa mde mera. Lägg till detta att även ungdomsgården bedriver verksamhet i lilla hallen. Båda hallarna behövs!

För det andra vet alla som är någorlunda insatta i dagens problem med stillasittande barn och ungdomar att rörelse är något som måste prioriteras. Man tar ju för givet att ni politiker också läst och sett senaste forskning om hur viktigt detta är. Vi måste kunna erbjuda våra barn och ungdomar fler aktiviteter, aktiviteter som lockar dagens unga. Det som ni nu håller på att besluta slår undan en sådan utveckling på norra Öland!

Högby IF Kondition & Styrka fick nyligen ett nyinstiftat pris av Borgholms kommun. Priset heter Ölandsglöd. Vi blev väldigt glada och kände oss hedrade. Ja, vi glöder verkligen för att få folket på norra Öland att röra på sig, men vad händer om ni river lilla hallen? Jo, då slår ni undan en stor del av vår verksamhet. Ni säger att vi ska dela Åkerbohallen med en sk. vikvägg. Det ni inte förstår är att det inte är så enkelt. Många av de andra aktiviteterna kräver fullstor plan, alltså kommer vi ha oerhört svårt att kunna få tider till vår verksamhet.

Socialdemokraterna med Ilko i spetsen har i ett tidigare skede sagt till oss att lilla hallen inte ska rivas, men nu har man tydligen gjort en kovändning. Ni måste förstå konsekvenserna!

För det tredje så finns i ett ritningsförslag en liten utbyggnad av Åkerbohallen där man skulle bygga ett gym. Men hallå! Vem har efterfrågat ett gym? Ingen av de som ingått i någon arbetsgrupp har någonsin ens yppat ordet gym. Vi har ett bra gym i Hälsans Hus, vad ska vi med ett till? Detta skulle vara den optimala lösningen fick vi höra på ett informationsmöte… Men kom igen nu, lyssna på vad vi säger här uppe. Det förslag som fanns angående hallarna var att man skulle bygga en passage mellan hallarna för att få en mer flexibilitet i våra aktiviteter.

Vi kräver nu att ni politiker tar ert förnuft till fånga. Sätter er in i sakfrågan, förstår vad det är för verksamheter och aktiviteter vi har och som vi vill fortsätta att utveckla på norra Öland. I dagens samhälle måste vi tillsammans verka för mer rörelse både hos unga och gamla. Det är helt otroligt att ni ens kan tänka tanken att då riva något som bidrar till att vi kan erbjuda våra kommuninnevånare på norra Öland fler träningstillfällen.

Till sist vill vi säga att vi är två positiva personer som ser lösningen istället för låsningen, lösningen denna gång, för norra Ölands framtid, är att behålla lilla hallen!

Åsa Byström och Malin Johansson

Högby IF/Kondition & Styrka