Barbro tystna inte, du behövs

Barbro Lindgren har i tisdagens Ölandsbladet (13 november) ifrågasatt behovet av en flerfilig väg från Ölandsbron och norrut, samt påpekat det självklara i att hela Öland ska få leva.
Publicerad 18 november 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Barbro Lindgren får medhåll i denna insändare.
Barbro Lindgren får medhåll i denna insändare.Foto: Malin Edeborg

Jag håller helt och hållet med dig om att mer av nybyggnationen bör ske i anslutning till befintliga byar. Bygg i traditionella material i en lokal byggnadstradition på ställen där vatten kan ordnas. För avlopp finns idag miljövänliga lösningar som inte kräver stora samhällsinvesteringar.

Det är småskaligheten som gör att vi som bor permanent här på Öland trivs. Här har vi närheten till varandra och vår fantastiska natur. Och till de historiska spåren efter tidigare generationers arbete och slit.

Gränsdragningen mellan bevarande och det som Borgholms Ilko Corkovic brukar kalla Full fart framåt är svår att dra. Självklart måste det finnas arbetstillfällen på ön för unga människor. Vi har redan en ålderssammansättning som inte är bra. Men att ständigt återkomma till att eventuell stagnation är bevararnas fel är inte särskilt fruktbart. Orsaken till Cementas eventuella nedläggning är inte att man fick nej till att sätta upp några höga vindkraftverk. Skälet är istället att koncernen måste kraftsamla för att skapa en miljövänligare tillverkning, nödvändig för att möta klimathotet. Globalt svarar cementindustrin för ca 5 procent av nettoutsläppen. De utsläpp som vi talar om ligger i topp i Sverige och det handlar inte bara om upphettning utan också om hur man framöver ska kunna avskilja och ta tillvara den koldioxid som processerna ger upphov till. Lokalt producerad vindel skulle knappast vara tillräcklig.

Vi måste alltså tänka i nya banor. Till exempel använda befintliga tomma lokaler till att skapa distansarbetsplatser för unga människor som vill flytta hit och leva ett bättre liv än i storstäderna. Få de som bor här i sina hus under åtta månader att stanna kvar under vintermånaderna och skriva sig här. Vi måste skapa mötesplatser där vi kan släppa våra skärmar och låta samtalet leva. Det är man bra på i de södra delarna av ön.

Jag håller även med Barbros kritik rörande planerad ombyggnad av vägen. Det är ganska typiskt att man i samma nummer av Ölandsbladet har en helsidesartikel om husbilar, helt utan att problematisera deras användning. Vi måste lämna fossilberoendet bakom oss och fundera över andra sätt att finna lyckan än att köra omkring i stora tunga fordon.

Så länge det bara finns en enda bro så kommer denna att utgöra en flaskhals under de korta sommarveckor då trafiksituationen är som värst. Finns det inga andra lösningar? Till exempel att göra Öland verkligen öppet för turism även under maj och september?

Kanske borde vi få folkomrösta om denna väg? Det kan vara en viktigare fråga än om Öland ska bli en kommun.

Kim Teleman, Löttorp