Att bygga om 136:an mellan Algutsrum och Borgholm

Insändare Artikeln publicerades
Insändarskribenten anser inte att det behövs göras 2:1-väg på 136:an.
Foto: Arkiv
Insändarskribenten anser inte att det behövs göras 2:1-väg på 136:an.

Det finns andra sätt att se på trafiksäkerheten och framkomligheten än att bygga 2:1-väg och, som det sagts, öka maxhastigheten till 100 km/ tim.

Om nuvarande väg behålls och maxhastigheten sätts till 80 km/tim så tar det cirka 3 min längre tid från Borgholm, och cirka 7 min längre tid från Löttorp, att komma till Ölandsbron. Det tycker vi man kan bjuda på såväl som pendlare, hantverkare, nöjesåkare eller turist. Man får då både en ökad trafiksäkerhet och mindre utsläpp av fossila gaser. Använd pengarna istället till att säkra utfarter och korsningar. Turisterna slutar inte att komma till Öland även om 136:an inte byggs om. De kommer ändå och uppskattar ett lugnt och så orört landskap som möjligt och ett Öland som tänker smart.

Sätt upp skyltar vid broöverfarten:

”På Öland kör vi inte för fort och håller avstånd.

På Öland trafiksäkrar vi korsningar och utfarter.”

Tommy Melin, Kristinelund, Löttorp