Arbetsmarknaden i Kalmar län måste möjliggöra livslångt lärande

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Digitalisering, automatisering och globalisering gör att jobb försvinner, andra tillkommer eller förändras. Den utbildning vi skaffade i 20-årsåldern räcker inte alltid för ett helt arbetsliv, och att byta karriär mitt i livet blir allt vanligare.
Publicerad 24 augusti 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bild från skolavslutning i Glömminge. Lärandet måste fortgå hela livet, anser insändarskribenten.
Bild från skolavslutning i Glömminge. Lärandet måste fortgå hela livet, anser insändarskribenten.Foto: Arkiv

Detta har den yngre generationen redan tagit till sig. Enligt en Sifo-undersökning tror 67 procent av alla unga i åldern 18–29 år att de kommer att skaffa ett nytt yrke eller en ny utbildning någon gång under sitt arbetsliv.

Genom utbildning och ständig utveckling kan Sverige behålla konkurrenskraften på en global arbetsmarknad. I välfärdssektorn – där det redan i dag är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens – har arbetsgivare och fack träffat en unik överenskommelse för tidig omställning.

Omställningsfonden, som ägs av parterna, har som uppdrag att förvalta 750 miljoner kronor över tre år för att främja karriärväxling i välfärdssektorn. Det handlar främst om att utveckla medarbetarnas kompetens när kraven förändras. På så sätt kan arbetsgivare för de nästan 30 000 anställda i Kalmar läns välfärdssektor möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera risken för övertalighet.

För att klara kompetensförsörjningen fullt ut behövs dock fler åtgärder. Vi föreslår tillsammans med parterna följande reformer.

1. Utbildning under hela livet. Regeringen bör ge högskolan och yrkeshögskolan uppdrag att aktivt främja omställning för yrkesverksamma, exempelvis genom att anpassa kursutbudet. Ett nationellt system för validering behöver bli verklighet.

2. Utbildningsplatser i hela landet. Alla svenskar ska kunna vidareutbilda sig via vuxenutbildning eller distansutbildning. Det bör också alltid vara möjligt att tentera kurser på närmsta högskola.

3. Utökat studiemedel för yrkesverksamma. Åldersgränserna för hur länge man kan ta studielån måste höjas. En person som redan använt sina studiemedelsberättigade veckor bör kunna få extra veckor av arbetsmarknadsskäl.

Alla måste ges möjlighet att växa med en föränderlig arbetsmarknad. Det är bra för enskilda arbetstagare, för arbetsgivarna och för ekonomin i Kalmar län. Om politikerna menar allvar med att möjliggöra ett livslångt lärande måste man agera. Framtidens arbetsmarknad är redan här.

Lars Hallberg, vd Omställningsfonden