Airparken en tveksam historia

Insändare • Publicerad 9 juni 2010

”Jag ser det som mycket tveksamt att gå vidare med planerna på eventuell airpark i anslutning till Borgholms flygplats Borglanda.” Med dessa ord inleds återtåget från ett av Borgholmsalliansens mest omstridda och högtflygande planer. Författaren är kommunalrådet Lisbeth Lennartsson, projektets främsta förkämpe.

Den 3 juni 2009 presenterades planprogrammet för allmänheten. Sedan dess har dom kritiska rösterna inte tystnat. Tvärtom har dess skara blivit större och större. Hos Borgholms kommunledning kommer insikten om projektets dåliga förankring hos allmänheten på ett mycket sent stadium. Först den 19 maj 2010 skriver Lisbeth Lennartsson på sin blogg: ”Många kommuninvånare ifrågasätter den miljöbelastning som fler flygplan kan komma att utgöra. Opinionen växer sig allt starkare.” ... ”En fortsatt planering kräver en hel del kostnader i form av miljökonsekvensbeskrivningar etc”

Vad kan vi för framtiden lära av detta  kantrade projekt som för det första: av gemene man har beledsagats  med oförstående huvudskakningar, för det andra: skapat huvudvärk hos de berörda grannarna, samt för det tredje: utlöst huvudbry hos berörda myndigheter över Borgholm kommuns huvudlösa agerande. Här några smakprov:

1. Länsstyrelsens samrådsyttrande. ”Programhandlingarna har sådana brister ... att innebörden av förslaget inte kan bedömas. Länsstyrelsen kan därmed inte lämna ett samrådsyttrande över förslaget.” ... ”Mot bakgrund av de mycket höga kulturhistoriska värden som finns i planområdet är bristerna i beskrivningen av förslagets konsekvenser anmärkningsvärda.”

2. ” .... Jag vill också protestera mot det manipulativa sättet att hantera ärendet som ordföranden stod för samt mot förvaltningschefens politiska retorik som underminerar en tydlig ärendehantering där politiker har sina uppgifter och tjänstemännen sina. .... ”. Dessa ord kommer från Claes Horn af Rantzien, miljöpartiets representant i miljö- och byggnadsnämnden. Han ville att airpark-tanken skulle lyftas ur planprocessen med motiveringen ”airparkplanerna är fossila, föga genomtänkta och ogillade av många.” Trots att hans mening stöddes av majoriteten i nämden fick ordföranden Jan Erici och förvaltningschefen Göran Borgö till en andra omröstning som då utföll till deras gunst!!!

3. I somras höll kommunstyrelsen nära på att gå på en verklig mina och lova bort området vid Borglanda till Lisbeth Lennartssons flygande holländska vänner för evärderlig tid. Sedan Per Lublin påpekat det orimliga i att inte ha en tidsgräns i det ”letter-of-intent” (ett slags ”förstatjing” på marken) som dom ville ge holländarna, så blev det efter omskrivning i sista stund, begränsat till ett år i tiden. Lars Frick hade tydligen inte märkt fadäsen själv när pappren låg färdiga för undertecknande!

Det är inte bara ”Airparken” utan även ”Genomfart Borgholm” som har gått i stå! Med många involverade kommunanställda så har projektet orsakat kostnader, vart kan man utläsa dem? Projektets initiativtagare kanske kan hänvisa till sin affärsplan som är grunden till att förverkliga en affärsidé. Dess uppgift är att få ner idén i ord och siffror för att se om den håller. Här är ett urval av de inblandade konsultfirmor och kommunanställda som medverkat i planprogrammet: en trafikutredning har tagits fram av Vectura, en översiktlig naturinventering genomförts av Pronatura och en översiktlig kulturlandskapsinventering genomförts av ArkeoDok. Planprogrammet är upprättat av Miljö- och Byggnadsnämnden genom planarkitekt Henrik Nordström. I planarbetet har även planarkitekt Therese Byheden, Daniel Hansson, Kerstin Ivansson och Klara Falk, stadsarkitekt Leo. Eriksson, planingenjör Thomas Johnsson, översiktsplanerare Lennart Bohlin och miljöinspektör Kristina Kvamme medverkat.

Vi ser fram emot en offentlig redovisning av samtliga kostnader och avslutar med ett förslag för tillvägagångssätt för framtida projekt: ”Att ändra beslutsprocessen så att lokalt samråd äger rum innan kostsamt planarbete utförs, tycker jag vore en bra idé.” skrev Peter Lindström i en insändare i Ölandsbladet den 14.7.2009. Där kan man bara instämma!

Stefan Olof Lundgren

Ölandspartiet

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.