Anja möter: ”En passionerad skattmas”
Exakt på minuten dammar hans bil ner mot parkeringen där vi har stämt träff i Bruddesta. Det är en av hans kraftplatser på Öland. Hit brukar han köra långsamt längs kustvägen med de yngsta barnen och musiken på högsta volym. Kommunalrådet Ilko Corkovic vet hur det är att inte äga något. Lämna allt. Tidigt mista en förälder.