Sune Hempel

I Löts kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Sune Hempel, Valsnäs.
Löt • Publicerad 16 augusti 2019