Roland Dimberg

I Persnäs kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Roland Dimberg, Borgholm.
Publicerad 14 mars 2022