Kjell Oscarsson

Kjell Oscarssons hastiga bortgång har berört alla i den bygd han har tjänat så väl. Kjell har funnits där med den visdom livet gett honom och som han förmedlade med sina väl avvägda ord.
Alböke • Publicerad 15 augusti 2020