Jesus talade i sitt avskedstal om Den Helige Ande

Apg.2:1-4  När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.  Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.