Elvira Carlsson

I Stenåsa kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Elvira Carlsson, Norra Kvinneby.
Stenåsa • Publicerad 28 mars 2019