Betraktelse: ”Om vi vågar stanna upp för att ge ett handtag kan det rädda liv”

Medmänniskan. 13:e söndagen efter trefaldighet. Lukas 10:23-37.