Betraktelse: ”Frihet är det bästa ting”

Friheten i Kristus. 12 söndagen efter trefaldighet. Markus 7:31-37
Foto: Carin von Post