Begravning Birgit Petersson

I Resmo kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Birgit Petersson, Färjestaden.
Publicerad 12 april 2022