Astrid Petersson

I Nådens Kapell, Färjestaden, har begravningsgudstjänst hållits för Astrid Petersson, Färjestaden.
Färjestaden • Publicerad 28 november 2018