Nyheter

Mer tid för varje patient i en attraktiv primärvård

Primärvården ska vara basen i sjukvården, men störst resurser läggs på sjukhusen. För att klara sitt uppdrag måste primärvården vara bemannad. Distriktsläkare (allmänmedicinska specialistläkare), sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter, medicinska sekreterare, undersköterskor med flera. Varje medarbetare på lång sikt, för att skapa kontinuitet och trygghet i att befolkningen får den vård de behöver, när de behöver den.
Gudrun Brunegård (KD) • Publicerad 27 juli 2017