Annons
Nyheter

Länsstyrelsen: ”Trafikverket ansvarar för säkerheten”

Publicerad 24 augusti 2015

Öland har en fantastisk natur och artrikedom att erbjuda de som bor och besöker ön. Det gäller även vägrenarna som ofta visar upp en blomsterprakt med cikoria, väddklint och vildmorot, som saknas på fastlandet. På Öland finns även flera insekter som är sällsynta och utrotningshotade, inte minst fjärilar, steklar, humlor och bin. Arternas möjlighet till överlevnad och spridning påverkas bland annat genom val av skötselmetod. Länsstyrelsen och Trafikverket tog kring millennieskiftet tillsammans fram en plan för skötsel av vägrenar på Öland. Länsstyrelsen bidrog med kunskap om arter och råd om lämplig skötsel för att gynna floran. Just för växterna i vägrenarna är senare slåtter gynnsamt. Att slå den efter mitten av juli ger floran större möjlighet att hinna fröa av sig och stärka sin chans för överlevnad.

Annons
Annons
Annons
Annons