Nyheter

Lägre trösklar och förenklad arbetsmarknadspolitik!

Avgörande för hur svensk ekonomi ska utveckla sig är hur regering och riksdag hanterar arbetsmarknadspolitiken. Kristdemokraternas förslag om introduktionsanställningar är ett viktigt nytänkande. Denna anställningsform bygger på att 75 procent av arbetstiden är arbete och att 25 procent är att lära sig jobbet-tid. Ingångslönen för en person som lärs upp på arbetsplatsen kan sänkas med 25 procent. Därför kan lönen sättas ner till 75 procent av kollektivavtalsnivå.
Anders Andersson (KD) Järnforsen • Publicerad 26 november 2016