Åsikter

”Att driva rikspolitik anser vi att andra partier kan göra på annat sätt”

Åsikter ,

Framtid Öland, som är ett lokalt kommunpolitiskt parti, har fått kritik för att vi inte vill debattera flyktingfrågan.

Detta handlar inte om feghet. Flyktingfrågan i stort är en fråga som behandlas på rikspolitisk nivå, en arena där vi ej är representerade. Lokalt gäller att alla medborgare i vår kommun ska behandlas just som en medborgare, oavsett var man kommer ifrån. Det är att följa lagen.


I dagens debattklimat vill vi även uppmana alla att ta reda på hur källhänvisning ska gå till. 
Det räcker inte bara med att klippa ut saker ur ett sammanhang och referera till exempelvis en webbplats, en myndighet, en bok eller en studie. Kommer fakta från en webbsida ska bland annat länken finnas med osv. För tanken med källhänvisning är att du själv ska kunna hitta dessa fakta och då avgöra om det som skrivs stämmer (För mer information om källhänvisning se exempelvis; http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/kallhanvisningar-harvard )

Slutligen. Att driva rikspolitik anser vi att andra partier kan göra på annat sätt och i annat forum. Inte i Framtid Ölands Facebookflöde.


Framtid Öland