Naturskyddsföreningen deltar också i årliga skräpinventeringar som organiseras av Håll Sverige Rent. En stor del av skräpet som driver iland är plast På bilden tre glada städare i Kårehamn 2018. Från vänster, Börje Ekstam, Bengt Andersson och Jan Herrmann.
Foto:

Åsikter

Födelsedagar