Webb-tv

02/04 15.01

Skolelever intervjuar: ”En eller två kommuner?”

01:05
. . .

Blandade elever från årskurs sex till nio från Skansenskolan arbetar under 2019 med ett demokratiprojekt där de ska intervjua olika medborgare runt om på Öland huruvida de anser att Öland ska bestå av en eller två kommuner. Foto/redigering: Natalia Johansson ÖLANDSBLADET