Satsning eller ej på konstgräs: "Stor skillnad på kommunerna"

Fotboll Artikeln publicerades
Johan Göransson, projektledare för idrottsturism på Destination Kalmar och tränare i Färjestadens Goif: "Föreningarna tar ett väldigt stort samhällsansvar och får inte mycket hjälp från Mörbylånga kommun i en jämförelse med Kalmar"
Johan Göransson, projektledare för idrottsturism på Destination Kalmar och tränare i Färjestadens Goif: "Föreningarna tar ett väldigt stort samhällsansvar och får inte mycket hjälp från Mörbylånga kommun i en jämförelse med Kalmar"

Kalmar gör en massiv idrottssatsning på 500–600 miljoner kronor. Samtidigt avgörs det om Mörbylånga ska satsa fem miljoner på konstgräs i Gårdby.

– Vi ser ju trenden att folk flyttar dit det finns aktiviteter. Därför är en satsning naturlig för att göra kommunen attraktiv, säger Johan Göransson.

Han jobbar som projektledare för idrottsturism på Destination Kalmar och är pojklagstränare i Färjestadens Goif. Med sina dubbla roller på var sin sida Ölandsbron har han en rätt unik insyn i idrottslivet.

– Det är viktigt att inte se satsningar som en kostnad utan som en livsviktig investering i folkhälsan, för barn och äldre. Idrottsanläggningarna blir prio ett i synnerhet nu när vi vill ha livslångt idrottande, konstaterar Johan Göransson.

Ödet för planerade konstgräsplanen i Gårdby avgörs på kommunfullmäktige i Mörbylånga 28 november. I skuggan av Kalmar kommuns storsatsning på anläggningar för fotboll, innebandy, simning, friidrott, ridsport med mera.

– På Öland är fotbollen väldigt stor och då känns en satsning på konstgräs klockren. Sedan är det viktigt att det blir en fullstor plan och inte en niomannaplan så att man inte bygger för byggandets skull.

500–600 miljoner ska satsas på idrotten i Kalmar, varför ska idrotten prioriteras så högt?

– I Kalmar handlar det om att bygga ifatt, så att vi klarar de krav på arenor som finns. Idrotten har varit eftersatt länge och jag hoppas och tror att det här innebär att folk rör på sig mer.

Hur viktigt är det för att göra en kommun attraktiv?

– Vi ser ju trenden att folk flyttar dit det finns aktiviteter. Därför är det en naturlig satsning för att göra kommunen attraktiv.

Innebär den här satsningen i Kalmar att Öland riskerar att hamna på efterkälken?

– Det som byggs i Kalmar kommer säkert komma många till gagn även från Öland. Sedan behövs det satsning även på Öland.

Hur stor skillnad är det att vara ett lag i Mörbylånga kommun och Kalmar kommun?

– Visst är det stor skillnad på kommunerna. När det gäller vad föreningarna får i driftbidrag och om vi ser till vad Färjestadens Goif gör för att bibehålla skicket på anläggning och annat jämfört med föreningar i Kalmar. Föreningarna tar ett väldigt stort samhällsansvar och får inte mycket hjälp från Mörbylånga kommun i en jämförelse, konstaterar Göransson.

– Samtidigt har jag full respekt för vilka problem som finns på Öland med vatten och andra behov. Varje kommun gör sitt val vad de klarar att satsa på men en investering på idrotten ger som sagt mycket åter.