Sport

Efter nytt konstgräsmöte – siktar på 2019

Fotboll Artikeln publicerades
Konstgräsplanen i Gårdby. Under senaste mötet bestämdes att det inte går att göra av kall på storleken.
Foto: waddle
Konstgräsplanen i Gårdby. Under senaste mötet bestämdes att det inte går att göra av kall på storleken.

Skolan i Gårdby och föreningarna är nu överens om konstgräsplanen i Gårdby.

– Det kändes jättebra, det viktigaste var att få skolan på banan så att vi kan söka de bidrag som krävs, säger Per–Olov Johansson på Tomorrow Design i Gårdby.

Konstgräsplanen i Gårdby

Vad behöver göras nu för att få bidrag som krävs?

1) Investeringar ska stämma överens med kommunala och regionala planer och med de lokala utvecklingsstrategier som finns för området. (Landsbygdsprogrammet)

2) En plan för hur verksamheten ska komma igång efter byggnationen, och för hur föreningen ska kunna driva verksamheten. (Arvsfonden)

3) Det krävs det att föreningen har ett tioårigt nyttjanderättsavtal/arrendeavtal för lokalen och/eller marken. (Arvsfonden)

Visa mer...

Det var PO som höll i mötet med representanter från föreningar, skola och kommunen – med avsikt att skapa en gemensam bild.

– Verkligen bra att alla talar med varandra. Kändes som vi kom en bit på väg.

Gårdby skola har tidigare varit tveksamma till konstgräsplan.

– Planen måste kunna användas även dagtid, till schemalagda aktiviteter för skolan. Det viktigaste var att få skolan på banan så att vi kan söka de bidrag som krävs, som innefattar folkhälsa och integration.

Kommunen har öronmärkt fem miljoner. ÖB–sporten skrev för en månad sedan om att det kan krävas ytterligare fem miljoner.

– Arvsfonden och Landsbygdsprogrammet är de vi inriktar oss på framför allt för att få in pengarna. Att starta arbetet med anläggningen 2018 är inte möjligt, nu siktar vi på 2019.

Kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) har tidigare påtalat att markarbetet bör inledas senast den här sommaren.

Under mötet bestämdes att det inte går att göra av kall på storleken, den ska vara minst 60x100 meter. Dessutom måste man ta hänsyn till skolans behov av ny mark. Och sedan efterfrågas nya omklädningsrum vid planen.