Artiklar om skogsby

Arkeolog Ludvig Papmehl-Dufay visar den svaga upphöjning i marken vid Gamla Skogsby vilken är en av väggarna på den byggnad som skall undersökas i höst. Karin Ericsson från Station Linné gläds över samarbetet med universitetet och ser fram mot resultatet av utgrävningarna.
Foto:
Öland 29 augusti

Arkeologistudenter gräver efter möjlig kultplats vid stormansgård

Ludvig Papmehl-Dufay är arkeolog och lektor på Linnéuniversitetet. Han leder de kurser i arkeologi som hålls vid...