Artiklar om sandby borg

Vid ett av de tre schakten som är uppgrävda håller flera av studenterna på att undersöka något som skulle kunna vara tre stolphål. Ytterligare grävning på platsen kan förhoppningsvis ge svar på om det verkligen är det, eller något helt annat. Fr v Elias Hägg, handledaren Ludvig Papmehl-Dufay, Matilda Hildenborg och Johan Lindberg.
Foto:
Öland 9 oktober

Spänning i luften när studenter gräver i borgen

Studenterna som läser arkeologi vid universitetet har praktiska övningar under sin tredje termin. I år blev det...