Artiklar om samhälle

Sofia Ekelund Fogelström - studentpräst i Kalmar domkyrka, Susanne Lundström från Kalmar stadsmission, Peter Svensson - sångare i Point blank, Henrik Larsson från Klockarerock och Ingrid ”Ida” Svedjenäs från diakonin i Kalmar domkyrka vid överlämningen av checkarna med de inspelade medlen från välgörenhetskonserten.
Foto:
Öland 11 mars

Checkar till förmån för hemlösa överlämnades

Kalmar domkyrkas studentpräst, Sofia Ekelund Fogelström, Susanne Lundström från Kalmar stadsmission och Ingrid...