Artiklar om patrik oldin

”Jag ser ingen anledning att ändra ett beslut som är väl underbyggt utifrån de behov som finns.” Annika Stenberg, polischef för region syd, svarar på den kraftiga kritiken över att Kalmar län av 109 nyutbildade poliser blir tilldelade noll stycken. Nu tvingas nyutbildade poliser från länet att tacka nej till polisjobbet eller att flytta från sina familjer.
Foto:
Öland ÖB 26 mars

Polischefen försvarar ”nollandet”

1) Hur vill du förklara att ett jätteområde som Kalmar län får en minskad polisstyrka, vilket nu blir...