Artiklar om omsorg och stöd

Anna Hasselbom Trofast, socialchef Borgholms kommun, Ann-Katrin Ståhl, socialchef Mörbylånga kommun, Jonas Falk, verksamhetschef Mörbylånga och Färjestadens hälsocentraler, Arne Sjöberg, verksamhetschef, geriatriska kliniken, Mirjan Ekstedt, professor Linnéuniversitetet, Charlotte Svensson, avdelningschef geriatriska kliniken och Maj Rom, projektchef, Sveriges kommuner och landsting.
Foto:
Öland 23 maj

Kick off för unikt samarbete på Öland

Tillsammans med geriatriska kliniken vid Länssjukhuset i Kalmar ska samverkan kring de äldres vård utvecklas i...