Artiklar om landstinget

Blomsteruppvaktning istället för klippa band. Med ett stort ”Lycka till” från socialnämndens ordförande Magnus Ståhl (S), till vänster på bilden, fick Eva Resman, enhetschef på bemanningsenheten, och Per Gawelund, enhetschef hemtjänsten mellersta, blomster av densamme.
Foto:
Öland 22 februari

Nya lokaler för 80-talet anställda: ”Jättevärda det här”

Sjukhus från början i slutet av 1940-talet, sedan vårdcentral tills landstinget lämnade för nytt på Resedan - och...