Artiklar om köpingsvik

Utsnitt av karta från 1683 ritad av Petter Gädda och P. Arosander. Anmärkningsvärt nog anges de angränsande markerna i norr, väster och söder som alvarmark vilket nog främst får tolkas som att de vid den här tiden snarare utgjordes av magra, trädlösa utmarker än egentlig alvarmark.
Öland ÖB 21 februari

En öländsk prästgård – Köpings prästgård från medeltid till nutid

Att kyrkan placerades just här, på ett ansenligt avstånd från bebyggelse, kan ha samband med att det vid den tiden...