Artiklar om isgärde

De som i flera omgångar har överklagat detaljplanen för Isgärdes sju nya tomter, har lagt stor vikt vid vägdragningen, en även den bevarandsvärda naturen. Bland åsikterna nämns att tillfartsvägen till det nya området bör dras från Ispeuddevägen, och inte från Bertil Palms väg (se illustration).
Öland 21 april

Isgärde-bor vill skydda naturen – kommunen ger exploatör rätt att bygga villor

Fastigheten Isgärde 4:74 har varit planlagd som barnkoloni, men 2012 fick kommunen en förfrågan om ändrad plan som...