Artiklar om capellagården

Ulf Abel föreläste om William Nording, målare och make till Maja Uddenberg, grundare av Bo Pensionat. På väggen syns fr v ett foto där William Nording sitter framför sitt staffli i ateljén, ett porträtt av Arthur Percy och till höger ett foto på Nording vid utomhusmåleri. Stafflierna är detsamma som finns kvar i ateljén (t h).
Foto:
Kultur 29 juli

Maja på Bo firades i makens ateljé

I samband med pensionatets 100-årsdag startades traditionen med en Maja-dag till minne av den kvinna som i många år...