Artiklar om byxelkrok

Utbyggnaden av hamnen i Byxelkrok väckte Torbjörn Johanssons intresse för att vara med och påverka i lokala frågor - nu är han etta på Framtid Ölands valsedel. ”Vi går egentligen till val på samma program som förra gången. Basen i hela vårt tänkesätt är att varje sakfråga ska behandlas långsiktigt, vara ekonomiskt och konstruktivt.”
Foto:
Öland 28 augusti

Spar på krutet till valspurten

Politiken fanns tidigt i Torbjörn Johanssons liv. Pappa Stig var framträdande socialdemokrat i Ölands-Åkerbo...