Artiklar om byggnation och stadsutveckling

Många av de privatpersoner som yttrat sig om planprogrammet, har bidragit med illustrationer och målande beskrivningar. Här syns en ortsbos framtidsvision av hamnen, där silons topp förvandlats till ett utkikstorn. Taken på lägre byggnader ska vara gröna, med olika jorddjup och ett kollage av Ölands floror.
Foto:
Öland 7 november

Ortsborna målar upp sitt nya Mörbylånga

De som bor i Mörbylånga värnar om sin omgivning. Det blir tydligt i de yttranden som kommit in under samrådstiden...