Vill ha ”egen” präst på norra Öland

Norra Öland Artikeln publicerades
Kyrkligt aktiva på norra Öland efterlyser en ”egen” präst på norra Öland.
Foto: Staffan Arvegård/N
Kyrkligt aktiva på norra Öland efterlyser en ”egen” präst på norra Öland.

Nordölands Församling står utan präst sedan ett år. Nu protesterar kyrkligt aktiva för att få en ändring till stånd.

I skrivelsen till Kyrkorådet i norra Ölands Pastorat, undertecknad av Anita Andersson, Böda, Johan Barkevall, Högby, Stanley Johansson, Källa samt Åke Andersson, Persnäs, konstateras att tjänsten utlystes under vintern 2018 men att ingen tillsättning skedde.

När Kyrkorådet samlades den 7 maj förra året togs följande beslut: ”Kyrkorådet beslutar att för närvarande inte tillsätta tjänsten.”

Under tiden har vikarier och komministrar från de södra församlingarna uppehållit tjänsten och efter en omorganisation har komministern i Köping tillsatts som arbetsledare även för Nordölands Församling.

I skrivelsen till Kyrkorådet skriver Anita Andersson, Johan Barkevall, Stanley Johansson och Åke Andersson:

”Som representanter för socknarna inom Nordölands Församling vill vi undertecknade framföra vår djupa oro inför framtiden och att ingen ytterligare åtgärd har vidtagits för att tillsätta komministertjänsten inom församlingen”.

Man fortsätter:

”Vi uppmanar kyrkorådet att fortsatt vidtaga åtgärder för att komministertjänsten inom Nordölands Församling tillsätts. Vi kan inte stillatigande åse hur vår församling lämnas utan en här boende präst och den trygghet som det innebär”.

Skrivelsen avslutas:

”Vi understryker att denna vår skrivelse inte är någon kritik mot de präster som tjänstgör här för närvarande. Syftet är enbart att se till så att vi får en ”egen” präst på den i Nordölands församling inrättade komministertjänsten och som helst bor inom församlingen”.

När Ölandsbladet ringer Ann-Kristin Forsman, Kyrkorådets ordförande, har hon ännu inte tagit del av skrivelsen.

Men hon konstaterar:

– Vi har inte tagit bort tjänsten på något vis.